Attunda tingsrätt från perrongen

Attunda tingsrätt

Postadress: Box 940, 191 29 Sollentuna
Besöksadress: Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Tel: 08-561 695 00
E-post: This is an email address

Attunda tingsrätt

Direktnummer till tingsrättens enheter
Enhet 1   08-561 696 01
Enhet 2   08-561 696 02
Enhet 3   08-561 696 03
Enhet 4   08-561 696 04
Enhet 5   08-561 696 05
Enhet 6   08-561 696 06
Konkurser 08-561 696 08

Exp.tid kl. 08.00-16.30