Attunda tingsrätts namnskylt

Attunda tingsrätt

Postadress: Box 940, 191 29 Sollentuna
Besöksadress: Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Tel: 08-561 695 00

Attunda tingsrätt

Hitta hit

Växel        08-561 695 00
Enhet 1     08-561 696 01
Enhet 2     08-561 696 02
Enhet 3     08-561 696 03
Enhet 4     08-561 696 04
Enhet 5     08-561 696 05
Enhet 6     08-561 696 06
Konkurser 08-561 696 08

attunda.tingsratt@dom.se
Exp.tid: 08.00-16.30

Händer just nu på Attunda tingsrätt

Veckans rättegångar, ej häktningsförhandlingar

Listan är preliminär och kan ändras med kort varsel.

Vecka 48, 24 - 28 november

Uppmärksammade mål vid Attunda, mer info här.

Aktuellt på tingsrätten

Tillfällig entré i det södra hörnglastrapphuset fr.o.m. den 11 november

För att domstolens lokaler ska vara säkra och trygga kommer tingsrättens huvudentré att byggas om och anpassas för en fast inpasseringskontroll.

Under ombyggnadstiden kommer en tillfällig entré att öppnas i det södra hörnglastrapphuset, dvs. i hörnet/kortsidan som vetter mot Sollentunahäktet. Det kommer att finnas hänvisningsskyltar utanför.

Läs mer om ombyggnaden och om fast säkerhetskontroll.

Mer aktuellt

Säker e-post

Under hösten börjar vi använda säker e-post i målhanteringen. Det betyder att meddelandet inte skickas direkt till mottagarens e-postlåda, utan lagras istället på en säker, krypterad, server. Läs mer om säker e-post.

Konflikt och försoning - en ny metod att lösa familjemål

Attunda tingsrätt erbjuder nu föräldrar ett nytt sätt att lösa sina konflikter där barnen sätts i centrum. Se film om den nya metoden att lösa vårdnadsmål.

Attunda erbjuder snabbspår för vissa dispositiva tvistemål

I dispositiva tvistemål som enligt tingsrättens bedömning lämpar sig för en tidsplan med kortare frister, erbjuder tingsrätten ett så kallat snabbspår där dom kan meddelas inom fyra månader. Läs mer om förutsättningarna för att komma med i snabbspåret.

Genvägar