Attunda tingsrätt sett från framsidan

Attunda tingsrätt

Postadress: Box 940, 191 29 Sollentuna
Besöksadress: Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Tel: 08-561 695 00

Attunda tingsrätt

Hitta hit

Växel        08-561 695 00
Enhet 1     08-561 696 01
Enhet 2     08-561 696 02
Enhet 3     08-561 696 03
Enhet 4     08-561 696 04
Enhet 5     08-561 696 05
Enhet 6     08-561 696 06
Enhet 7     08-561 696 97
Enhet 8     08-561 696 98
Konkurs     08-561 696 08

attunda.tingsratt@dom.se

Exp.tid: 08.00-16.30

Händer just nu på Attunda tingsrätt

Veckans rättegångar, ej häktningsförhandlingar

Vecka 30-31, 20--31/7 - Listan är preliminär

Uppmärksammade mål vid Attunda

Läs mer här, vad händer i målen rörande ... Medhjälp till grov stöld den 22 juli 2015 vid Forex Täby centrum, Rekrytering och utbildning avseende terroristbrott m.m., Mord i Vaxholm 27 januari 2015. 

Aktuellt på tingsrätten

Trådlöst nätverk för parter och journalister

Du som är åklagare, ombud, part i ett mål, nämnde­man, tolk eller journalist har möjlighet att koppla upp dig mot Attunda tingsrätts trådlösa nätverk. Har du redan fått en gästinloggningen från annan domstol? Den fungerar på alla Sveriges domstolar under sin giltighetstid. Läs mer.

Mer aktuellt

Kom i god tid till förhandlingen, det kan bli kö i säkerhetskontrollen

Läs mer om fast säkerhetskontroll. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Kom i god tid till förhandlingen då det kan bli kö.

Ändrade avgifter för kopia av allmän handling

Den 1 december 2014 införde Attunda tingsrätt nya avgifter för kopior av allmänna handlingar. Samtidigt förtydligade vi vad som gäller för kopior av elektroniska handlingar och införde en fast avgift per fil för information som lagras i vårt verksamhetsstöd. Läs mer information om de nya avgifterna

Genvägar