JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

65-åring dömd till fängelse för upprepade samlag med 14-åring

[2013-04-09] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag dömt en 65-årig man för att ha haft flera samlag med en flicka när hon var endast 14 år gammal. Mannen har också dömts för att han, efter att hon fyllt 15 år, betalat henne för flera samlag genom att låta henne röka cannabis som han tillhandahållit. Han döms även för narkotikabrott. Påföljden har bestämts till fängelse i fyra år. Mannen ska betala skadestånd till flickan med 160.000 kr.

Samlagen ägde rum i mannens bostad, en husvagn uppställd på en campingplats. Mannen medgav vid rättegången att han hade haft samlag med flickan men påstod att det skett först efter att flickan hade fyllt 15 år. Flickan berättade dock att hon och mannen hade flera samlag med varandra innan hon fyllde 15 år och att hon hade upplyst mannen om att hon var 14 år. Tingsrätten har kommit fram till att det är bevisat att de hade flera samlag med varandra när flickan var 14 år gammal. Mannen tvingade inte till sig samlagen men eftersom flickan inte hade fyllt 15 år gjorde han sig skyldig till brott. Tingsrätten betecknar gärningarna som våldtäkt mot barn.

Mannen har också dömts för köp av sexuell handling av barn. Han fortsatte att ha samlag med flickan efter att hon fyllt 15 år och som ersättning för det lät han henne röka marijuana. Eftersom flickan då var yngre än 18 år gjorde mannen sig skyldig till köp av sexuell handling av barn. Flickan hade besökt mannen för att få röka marijuana. Mannen hade sagt att ”röka” inte kan köpas för pengar och att de skulle byta marijuana mot sex. Sedan flickan rökt marijuana hade de samlag. Åtalet gällde i första hand våldtäkt och i andra hand köp av sexuell handling av barn. Åklagaren påstod i första hand att mannen genomfört samlagen med flickan genom att otillbörligt utnyttja att hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av narkotikapåverkan. Tingsrätten har inte funnit styrkt att flickan var så påverkad av narkotika att hon var i ett sådant hjälplöst tillstånd som krävs för att mannen ska kunna dömas för våldtäkt. Däremot har mannen dömts för att han ersatt henne för samlagen genom att låta henne röka marijuana, dvs. för köp av sexuell handling av barn.

Vidare har mannen dömts för narkotikabrott. Han har i bostaden odlat cannabis och på så sätt framställt drygt 330 gram cannabis. Han har själv rökt cannabis samt vid flera tillfällen överlåtit mindre mängder till den flicka som han haft samlag med. Vid ett tillfälle har han bjudit en av flickans kamrater på marijuana.

Påföljden för den samlade brottsligheten har bestämts till fängelse fyra år

Mannen har alltså dömts för våldtäkt mot barn, köp av sexuell handling av barn samt narkotikabrott till fängelse fyra år. Han ska vara kvar i häkte till dess att han börjar avtjäna straffet.

Mannen ska betala skadestånd till flickan med 160.000 kr för kränkning och psykiskt lidande.

Senast ändrad: 2013-04-05

För mer information kontakta:

Staffan Wahlqvist
Tf rådman
08-561 695 00

Målnummer:

B 153-13 / Enhet 2