JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Läkare döms för sexuella övergrepp mot barn och innehav av barnpornografi

[2013-11-04] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en läkare i Sigtuna. Läkaren döms för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott till två och ett halvt års fängelse. Han ska också betala skadestånd.

Tingsrätten finner läkaren skyldig till grovt sexuellt övergrepp på barn, grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott, sexuellt ofredande och ringa dopningsbrott. I den del som avsåg övergrepp på barn hade två filmer beslagtagits från vårdcentralen där läkaren onanerar åt en 6-årig respektive en 8-årig pojke. Åtalet avsåg grov våldtäkt mot barn, men tingsrätten anser inte att det som förekommit ryms under den bestämmelsen. Brotten ska i stället rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn.

– Det är ett försvårande moment att läkarrollen har utnyttjats för att begå övergreppen och det har vägts in när brotten bedömts som grova, säger tingsfiskal Charlotte Eklund Rimsten.

Läkaren döms också för grova barnpornografibrott, dels för filmerna med pojkarna, dels för att han har innehaft en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer på vårdcentralen där han var verksam. Han döms också för att ha sexuellt ofredat en 14-årig flicka och fyra vuxna kvinnor som besökt vårdcentralen som patienter, och för att han delat med sig av barnpornografi till en kvinna som även hon döms för barnpornografibrott. Det sistnämnda brottet har rubricerats som ringa med hänsyn till kvinnans begränsade befattning med barnpornografi och den medåtalade kvinnan döms till 60 dagsböter.

Straffet för läkaren bestäms till fängelse 2 år 6 månader och han ska vara kvar i häkte. Läkaren ska betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 193.200 kronor, varav högst belopp till pojkarna (80. 000 kronor var) och belopp om 5.000-8.000 kronor var till kvinnorna.

Kontaktpersonerna kommer att finnas tillgängliga från kl. 11 till ca 11.30.

Mer information finns på tingsrättens hemsida, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns även en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessen i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande.

Senast ändrad: 2013-11-04

För mer information kontakta:

Mikael Swahn
Rådman
08-561 695 00 / mikael.swahn@dom.se

Charlotte Eklund Rimsten
Tingsfiskal
08-561 695 00 / charlotte.eklundrimsten@dom.se

Målnummer:

B 4142-13 / Enhet 4