JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Samhällstjänst för misshandel blev domen mot tidigare Sigtunaelever

[2013-02-22] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där fem tidigare elever från Sigtunaskolan har stått åtalade för grov misshandel. En enig tingsrätt dömer eleverna, men anser att misshandeln inte ska betecknas som grov.

Åklagaren hade åtalat fem elever på Sigtunaskolan för att ha misshandlat en annan elev. Åtalet gällde en händelse hösten 2011 (fem elever åtalade) och en händelse 2012 (fyra av dem). Det har vid båda tillfällena rört sig om sparkar och slag på kroppen. Enligt åklagaren var det fråga om brottet ”grov misshandel” men tingsrätten anser att brottet ska rubriceras ”misshandel”, även om misshandelsbrottet från 2012 är av allvarligt slag. Straffet för samtliga tilltalade blir villkorlig dom och samhällstjänst. De måste betala skadestånd till målsäganden med totalt 28.600 kr för kränkning samt sveda och värk.

Vid bedömningen av om det är grov misshandel eller inte kan konstateras att det visserligen har varit fråga om våld från flera pojkar mot en något yngre pojke, och att gärningarna har utförts nattetid på det elevhem där pojken bodde. Det som ändå talar mot grov misshandel är att våldet relativt sett inte var så kraftigt och att skadorna var förhållandevis snabbt övergående.

Vid valet av straff och hur hårda straffen ska vara tar tingsrätten hänsyn till att de dömda var unga, i 18-årsåldern, vid tiden för brotten. Det varierar hur många timmar samhällstjänst som har dömts ut (mellan 75 och 160), beroende på dels ålderskillnad, dels grad av delaktighet. När tingsrätten har kommit fram till att straffet kan stanna vid villkorlig dom har den också beaktat de men som de tilltalade har lidit i form av frihetsberövande, avbrott i studier och stor medieuppmärksamhet.

 

Kontaktpersonerna Mikael Swahn och Mattias Råbe finns tillgängliga per telefon för eventuella pressfrågor kl. 10-11 den 22 februari.

Senast ändrad: 2013-02-22

För mer information kontakta:

Mikael Swahn
Rådman
08-561 695 00

Mattias Råbe
Tingsfiskal
08-561 695 00

Målnummer:

B 2669-12 / Enhet 4