JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sommarnotarie

En sommarnotarietjänst är en betald utbildningstjänstgöring där syftet är att ge ferielediga juriststudenter erfarenhet och utbildning.

Beslut om att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2017

Tingsrätterna i Stockholmsregionen (Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter) har beslutat att inte rekrytera sommarnotarier inför sommaren 2017.

Har du frågor är du välkommen att kontakta HR-specialist Louise Bengtsson telefon 08-561 695 60.
Senast ändrad: 2017-01-09

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen inleds med en grundläggande utbildning i domstolens målhanterings-
system. Därefter kommer du att lyssna på förhandlingar och närvara vid enskilda överläggningar.

Efter introduktionen kommer du att vara protokollförare i utvalda mål samt skriva förslag till domar och beslut. Du kommer också att få göra rättsutredningar. Om möjlighet finns kommer du också att få upprätta skriftliga samman-
ställningar inför huvud-
förhandling i tvistemål, s.k. tryck.