JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa allmän handling ur arkivet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Om du vill göra en anonym beställning, var god ring eller besök tingsrätten.

 

 

"Allmänhetens pc" stängd

Datainspektionen har granskat allmänhetens pc vid ett antal domstolar och kommit fram till att personuppgifter är tillgängliga och sökbara i allmänhetens pc i för stor omfattning.  Domstolsverket har därför beslutat att tillfälligt stänga allmänhetens PC vid samtliga domstolar.

Allmänhetens pc stängde i oktober 2014 och det är i dagsläget inte möjligt att säga när den kan öppnas igen. Domstolsverket kommer först att behöva analysera vilken information som ska vara tillgänglig och sökbar via allmänhetens pc. Såväl offentlighets- som integritetsskyddsperspektivet kommer att beaktas i analysen. Därefter kommer tjänsten att byggas om tekniskt.

Hur får jag tag på information när "Allmänhetens pc" är stängd?

Frågor om allmänna handlingar vid Attunda tingsrätt kan du ställa på t.ex. följande sätt:

Observera att avgifter kan tillkomma enligt gällande förordning, Avgiftsförordningen (1992:191).


Senast ändrad: 2018-09-18

Äldre arkivhandlingar

Inom Attunda tingsrätts nuvarande domsaga har funnits ett antal olika domstolar och domstolsslag. Många äldre arkiv har levererats till arkivmyndighet och här kan du läsa vart du ska vända dig för att ta del av dessa handlingar.

Avgift för kopior av handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på tingsrätten ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Läs mer om avgifter på handlingar du beställer.