JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Äldre handlingar som har levererats till arkivmyndighet

Inom Attunda tingsrätts nuvarande domsaga har funnits ett antal olika domstolar och domstolsslag.

Hos Attunda tingsrätt finns, utöver det egna arkivet, arkivhandlingar från:

 • Sollentuna tingsrätt (1977-01-01--2007-03-31) och
 • Södra Roslags tingsrätt (1971-01-01--2007-03-31).

 

Vart ska du vända dig för att finna handlingar från redan levererade arkiv?

Många äldre arkiv har levererats till arkivmyndighet och du finner nedan var dessa handlingar återfinns.

Stockholms stadsarkiv

 • Färentuna häradsrätt
 • Haga tingshusbyggnadsskyldige (1902-1971)
 • Jakobsbergs tingsrätt (1977-2000)
 • Sollentuna häradsrätt
 • Sollentuna och Färentuna domsaga (1916-1970)
 • Sollentuna och Färentuna tingsrätt (1971-1976)
 • Sollentuna och Färentuna domsagas ägodelningsrätt (1916-1974)
 • Sollentuna och Färentuna domsagas expropriationsdomstol (1950-1971)
 • Stockholms läns västra domsagas expropriationsdomstol (1950-1971)
 • Stockholms läns västra domsagas ägodelningsrätt (1916-1974)
 • Stockholms läns västra domsagas tingshusbyggnadsskyldige
 • Stockholms läns västra domsaga
 • Stockholms läns västra tingsrätt (1971-1976)
 • Södra Roslags domsaga (1876-1970)
 • Södra Roslags domsagas expropriationsdomstol
 • Södra Roslags domsagas tingshusbyggnadsskyldige
 • Södra Roslags domsagas ägodelningsrätt (1907-1970)
 • Vaxholms rådhusrätt och magistrat (1859-1947)
 • Vaxholms rådhusrätts inskrivningsdomare
 • Vaxholms ägodelningsrätt

Bouppteckningar

Handläggs från den 1 juli 2001 vid Skatteverket i Visby. Bouppteckningar som innan detta registrerades vid tingsrätterna inom domsagan har levererats till Stockholms stadsarkiv. 

Hemsida http://stadsarkivet.stockholm.se/

E-post stadsarkivet@stockholm.se

Besöksadress Stadsarkivet, Kungsklippan 6

Telefon (växel) 08-508 28 300

Fax 08-508 28 301

 
 

Inskrivningsmyndigheternas arkiv

Inskrivningsmyndigheterna inom domsagan överflyttades 2001 till Inskrivningsmyndigheten vid Norrtälje tingsrätt och arkiven (omfattar åren 1933-2001) levererades till Landsarkivet i Härnösand.

 • Inskrivningsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga (1933-1971)
 • Inskrivningsdomaren i Stockholms läns västra domsaga (1944-1971)
 • Inskrivningsmyndigheten i Stockholms läns västra domsaga (1972-1976)
 • Inskrivningsmyndigheten i Sollentuna och Färentuna domsaga (1972-1976)
 • Inskrivningsmyndigheten i Jakobsbergs domsaga (1977-1 juli 2000)
 • Inskrivningsmyndigheten i Sollentuna domsaga (1977-27 maj 2001)
 • Inskrivningsdomaren i Södra Roslags domsaga (1933-1971)
 • Inskrivningsmyndigheten i Södra Roslags domsaga (1972-27 maj 2001)

Hemsida http://riksarkivet.se/harnosand

E-post im.hla@riksarkivet.se

Besöksadress Jonas Bures plats, Rosenbäcksallén, Härnösand

Telefon (växel) 010-476 80 00

Fax 010-476 80 20

Fastighetshandlingar före år 1933 ingår som regel i häradsrättsarkiv som har levererats till Stockholms stadsarkiv.

Den 1 juni 2008 flyttades Inskrivningsmyndigheten från Norrtälje tingsrätt till Lantmäteriet.

Hemsida http://www.lantmateriet.se/
Senast ändrad: 2018-02-07