JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Attunda tingsrätt använder nu ett digitalt förordnandesystem

[2016-10-05] Attunda tingsrätt

Från och med den 5 oktober 2016 börjar Attunda tingsrätt tillämpa Stockholmsregionens tingsrätters riktlinjer för användning av Sveriges advokatsamfunds uppdragslistor för domstolsförordnanden.

Sveriges advokatsamfund har tagit fram listor på advokater som är intresserade av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolar. Vidare finns listor med intresserade advokater och biträdande jurister till uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn.

Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur dessa förordnandelistor ska användas samt hur tingsrätterna ska bereda jurister på byråer utanför Sveriges advokatsamfunds verksamhet, möjlighet att komma in med intresseanmälningar för offentliga uppdrag från tingsrätterna.

En del av tingsrätterna i Stockholmsregionen har redan börjat tillämpa förordnandelistorna och övriga tillkommer successivt och nu är det alltså Attunda tingsrätts tur den 5 oktober 2016. Införandet sker efter viss egen komplettering av riktlinjerna och framgår av informationen på respektive tingsrätts webbplats.

På Attunda tingsrätt har Advokatsamfundets uppdragslistor för domstolsförordnanden som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn m.fl. efter viss redigering överförts till Attunda tingsrätts digitala förordnandesystem.

Mer information om riktlinjerna och intresseanmälan

Via länken kan du ta del av riktlinjerna i detalj samt få information om hur du, för det fall du inte omfattas av Sveriges advokatsamfunds uppdragslistor för domstolsförordnanden, skickar in en intresseanmälan för offentliga uppdrag till domstolen.

Länk till sidan Förordnandesystem.

Senast ändrad: 2016-10-05