JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Attunda tingsrätt erbjuder snabbspår för vissa dispositiva tvistemål

[2014-10-08] Attunda tingsrätt

I dispositiva tvistemål som enligt tingsrättens bedömning lämpar sig för en tidsplan med kortare frister, erbjuder tingsrätten ett så kallat snabbspår där dom kan meddelas inom fyra månader. En förutsättning är att båda parter företräds av ombud.

Vid sådan handläggning kan dom meddelas inom fyra månader från det att parterna samtyckt till tidsplanen. Tidsplanen fastställs i samråd med parterna direkt efter det att svaromål givits in och samtidigt bestäms också datum för huvudförhandling i målet.

Handläggningen utmärks av kortare svarstider än normalt och färre antal yttranden än vad som annars ofta är fallet.

Familjemål och förenklade tvistemål om mindre värden kan inte handläggas i snabbspåret.

Snabbspårsmålen handläggs av en särskild grupp ordinarie domare med särskilt uttalat intresse för tvistemål.

 

Till Tvistemål.

Senast ändrad: 2014-10-08

För mer information kontakta:

För frågor om snabbspår för dispositiva tvistemål, kontakta rådmannen Emilia Lundberg på telefon 08-561 695 17 eller via e-post emilia.lundberg@dom.se