JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Attunda tingsrätt får en helt ny organisation den 1 april 2016

[2016-03-30] Attunda tingsrätt

-Uppdraget inför omorganisationen var att vi i den nya organisationen ska bli ännu bättre på att lösa vår uppgift, säger Inger Söderholm, lagman vid Attunda tingsrätt.

Attunda tingsrätt går den 1 april över till en helt ny organisation. Ett viktigt skäl till detta är att regeringen bestämt att endast domare som är utnämnd till chef av regeringen (chefsrådman eller lagman) får vara chef över en ordinarie domare. Fyra chefsrådmän har nu utnämnts av regeringen och tillträder som avdelningschefer för varsin dömande avdelning den 1 april.

Den organisation, som vi nu lämnar, har fungerat väl i de flesta avseenden, men som med alla organisationer, finns saker som kan bli bättre. I den nya organisationen har vi därför satsat på specialisering i beredningen av mål och ärenden. En beredningsavdelning bildas med fyra enheter; en för brottmål, en för tvistemål, en för ärenden och konkurser samt en samordningsenhet för att hantera in- och utflödet av mål och ärenden. Vidare kommer domarna att få ett ökat stöd av notarier. Det bildas också en särskild notarieenhet för avgörande av bl.a. enklare brottmål.

–Som en av landets största tingsrätter är vi först med den nya organisationen som ska stödja oss i att fortsatt förbättra kvaliteten och ytterligare korta handläggningstiderna, säger lagmannen Inger Söderholm.

Begränsade öppettider den 1 april

På grund av omorganisationen har tingsrätten fredagen den 1 april endast öppet två timmar mellan kl. 8–10. Därefter stänger domstolen för att genomföra omorganisationen över helgen. Tingsrätten öppnar igen kl. 8 måndagen den 4 april. Tingsrätten är och har varit restriktiv i utsättningen av förhandlingar under vecka 13 och 14.

Nya kontaktuppgifter till de organisatoriska enheterna fr.o.m. 1 april

Som följd av omorganisationen får part, ombud eller annan aktör nya e-postadresser och telefonnummer för att kommunicera i mål och ärenden som handläggs vid Attunda tingsrätt. Befintliga mål och ärenden vidarefördelas (”lottas om”) till de nya organisatoriska enheterna. De behåller sina mål-/ärende­nummer men kontaktuppgifterna till den enhet på beredningsavdelningen som handlägger målet/ärendet, är nya.

Samordningsenhet för registrering av nya mål och ärenden, expediering, överklagandehantering, laga kraftrapportering

E-post: attunda.tingsratt@dom.se (registratorsbrevlåda)
Telefon: 08-561 696 04
Fax: 08-561 695 01

Brottmålsenhet för alla brottmål

E-post: brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 01

Tvistemålsenhet för alla T-mål (dispositiva och indispositiva) och FT-mål

E-post: tvistemalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 02

T-mål för mål med fordran enligt Förordningen (EG) nr 261/2004

E-post: tvistemalsenhet.TE1.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 21

Ärendeenhet för alla ärenden utom konkursärenden

E-post: arendeenhet.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 03

Konkursärenden inkl. företagsrekonstruktioner

E-post: konkursenhet.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 08

Senast ändrad: 2016-03-30

För mer information kontakta:

Inger Söderholm
Lagman
08-561 695 56
inger.soderholm@dom.se

Charlotte Backryd
Administrativ direktör
08-561 695 40
charlotte.backryd@dom.se