JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Barnskötare på förskola döms för sexuella övergrepp mot barn

[2016-02-19] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en barnskötare på en förskola i Bro. Barnskötaren har stått åtalad för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn. Han döms till två års fängelse och skadestånd. Tingsrätten fäller honom i fem åtalspunkter och friar i en punkt.

Åklagaren väckte åtal mot barnskötaren för våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Brotten skulle ha begåtts mot fyra flickor när de gick på förskolan där mannen arbetade. Barnskötaren förnekade gärningarna. Flickorna har begärt skadestånd. I rättegången visades flera timmar videoinspelade polisförhör med flickorna. Flickornas föräldrar har berättat om vad flickorna har sagt till dem. Även andra vittnen har uttalat sig.

Tingsrätten har i fem av de sex åtalspunkterna grundat sin dom på det som flickorna har redogjort för, vilket får stöd av det som föräldrarna har berättat. I enlighet med vad åklagaren har hävdat bedöms i två åtalspunkter de sexuella övergreppen som grova för att mannen har utnyttjat sin ställning som barnskötare och missbrukat ett särskilt förtroende. I en åtalspunkt som rör våldtäkt mot barn alternativt grovt sexuellt övergrepp finns en oklarhet i redogörelsen om hur övergreppet ska ha gått till. Därför frikänns mannen i den åtalspunkten.

Straffet för mannen bestäms till fängelse i 2 år. I de delar där han fälls ska han också betala skadestånd till flickorna med sammanlagt 127 400 kr för kränkning samt sveda och värk.

Senast ändrad: 2016-02-19

För mer information kontakta:

Mikael Swahn
Rådman
08-561 695 54

Enhet 4
Övrig kontakt
08-561 696 04
enhet4.attunda.tingsratt@dom.se