JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om rättspsykiatrisk undersökning i mål om förberedelse till terroristbrott

[2016-04-26] Attunda tingsrätt

Vid tingsrätten pågår ett mål om förberedelse till terroristbrott mot en 20-årig man. Tingsrätten har idag beslutat att 20-åringen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Mannen har förnekat brott men rätten har kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att han har gjort sig skyldig till en gärning som omfattas av åtalet. I ett s k 7 §-intyg har läkaren rekommenderat att det utförs en rättspsykiatrisk undersökning.

Tingsrätten har beslutat att mannen ska vara fortsatt häktad under de fyra veckor som det tar att utföra undersökningen.

Huvudförhandlingen kommer att återupptas och slutföras efter det att den rättspsykiatriska undersökningen kommit in till tingsrätten. Dag och tid för huvudförhandlingen är ännu inte fastställd, men kommer att publiceras på domstolens webbplats www.attundatingsratt.domstol.se så snart den är utbokad.

 

 

Målet handläggs av Brottmålsenheten vid Attunda tingsrätt

brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se, 08-561 696 01

Önskar du ta del av allmänna handlingar som tillhör målet skickar du i första hand din förfrågan via e-post till handläggande enhet.

Observera att sekretessprövning kan behöva göras innan vissa handlingar kan lämnas ut, och att det kan innebära viss fördröjning.

Kostnad för att få kopior (papper eller digital) av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar" gäller fr.o.m. 2014-12-01. Läs mer om rätten att ta del av allmänna handlingar och avgift för kopior av handlingar.

Senast ändrad: 2016-04-26

För mer information kontakta:

Mikael Swahn
Rådman
08-561 695 54
mikael.swahn@dom.se

Målnummer:

B 546-16