JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

[2016-06-02] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot den 20-årige man som åtalats för att införskaffat föremål för att tillverka en bomb. Mannen hade via nätet samlat information om bombtillverkning och laddat ned propaganda från IS. Han döms nu för förberedelse till terroristbrott till fem års fängelse.

Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat att mannen införskaffade tryckkokare, ljusslinga, stålkulor, aceton med flera föremål i syfte att tillverka en bomb. Det förhållandet att han har gjort sig av med tryckkokare och stålkulor innebär inte att det har saknats fara för brottets fullbordan. Det har enligt rätten inte heller varit fråga om ett frivilligt tillbakaträdande.

Den tyngsta bevisningen är beslagtagna föremål och instruktioner om bombtillverkning och propaganda från IS (Islamiska staten) som mannen har haft tillgång till. Det har också betydelse att mannen i juni 2015 har rest från Sverige för att försöka ansluta sig till IS.

Det finns speciella kriterier för att ett brott ska kallas terroristbrott. Gärningen ska allvarligt kunna skada en stat eller mellanstatlig organisation. Vidare har åklagaren gjort gällande bland annat att avsikten varit att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp (ett annat kriterium i lagen).

– Det är inte klart vilket som skulle ha varit målet för ett bombattentat. Men vi gör bedömningen att sprängning av en splitterbomb som den aktuella har kunnat skada Sverige och att avsikten med en sådan bomb måste ha varit att injaga fruktan på det sätt som terroristbrottlagen anger, säger rådman Mikael Swahn.

En rättspsykiatrisk undersökning har resulterat i slutsatsen att mannen inte är i behov av vård. Brottet är så allvarligt att det bara kan bestraffas med fängelse. Straffvärdet bedöms motsvara sex års fängelse. Lagen säger att det ska beaktas om gärningsmannen inte har fyllt 21 år och därför sättsstraffets längd till fem år. Beslagtagna föremål förverkas.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 23 juni 2016.

 

Rättens ordförande Mikael Swahn finns tillgänglig per telefon kl. 11.00–13.00.

 

Beställning av domen

För att beställa domen, mejla attunda.tingsratt@dom.se (ange målnumret i ämnesraden) eller i andra hand, ring 08-561 696 04.

I och med att domen meddelas så avslutas målet och handläggningen på Attunda tingsrätt. Önskar du ta del av allmänna handlingar som tillhör målet skickar du i första hand din beställning till vårt arkiv via formuläret på tingsrättens webbplats http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestalla-allman-handling/Bestalla-allman-handling/.

Observera att sekretessprövning kan behöva göras innan vissa handlingar kan lämnas ut, och att det kan innebära viss fördröjning.

Kostnad för att få kopior (papper eller digital) av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar" gäller fr.o.m. 2014-12-01. Läs mer om rätten att ta del av allmänna handlingar och avgift för kopior av handlingar.

 

Mer information 

Mer information finns på tingsrättens webbplats, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande.

Senast ändrad: 2016-06-02

För mer information kontakta:

Mikael Swahn
Rådman
08-561 695 54
mikael.swahn@dom.se

Målnummer:

B 546-16