JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet gällande mord i Runby, Upplands Väsby, den 5 augusti 2015

[2016-02-26] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en 19-årig man har åtalats för att ha dödat en kvinna i ett motionsspår i Runby, Upplands Väsby. Han döms för mord och brott mot griftefrid. Han överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Åklagaren väckte åtal för mord, brott mot griftefrid och försök till grov våldtäkt. Mannen erkände att han hade överfallit kvinnan, direkt tagit ett tag om hennes hals och sedan strypt henne. Därefter hade han släpat kroppen till ett stenröse och där skändat den på visst sätt. Mannen förnekade att han hade överfallit kvinnan i syfte att begå en brutal våldtäkt. Tingsrätten fann inte bevisat att mannen hade haft ett sådant syfte redan från början. Tingsrätten ogillade därför åtalet för försök till grov våldtäkt.

Mannen hade innan förhandlingen genomgått en rättspsykiatrisk utredning. Enligt denna hade mannen begått gärningarna under påverkan av en psykisk störning som inte bedömdes som allvarlig. Tingsrätten inhämtande ett yttrande av Socialstyrelsens rättsliga råd. Rådet ansåg att den psykiska störningen var allvarlig. Tingsrätten har anslutit sig till den bedömningen.

Mannen döms att ersätta kvinnans dödsbo för begravningskostnader. Tingsrätten ansåg att ersättningen för psykiskt lidande till kvinnans föräldrar och syskon skulle vara 50.000 kr per person enligt den schablon som tillämpas i rättspraxis. Detta belopp hade de redan fått via en försäkring. De anhörigas yrkande om att få ytterligare 50.000 kr per person ogillades därför.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 18 mars 2016.

 

Rättens ordförande Anna Flodin finns tillgänglig per telefon från kl. 11.00–11.45 och 13.00–16.30.

För att beställa domen, mejla enhet6.attunda.tingsratt@dom.se eller ring 08-561 696 06.

 


Mer information på tingsrättens hemsida, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande.

Senast ändrad: 2016-02-26

För mer information kontakta:

Anna Flodin
Rådman
08-561 695 27
anna.flodin@dom.se

Beställa kopia av domen
Enhet 6
08-561 696 06
enhet6.attunda.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B 6724-15