JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Grovt ocker av hemtjänstanställd person

[2015-08-27] Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har i dag dömt en man, född 1973, för ocker, grovt brott, till fängelse i 2 år och sex månader. Mannen hade kommit i kontakt med en kvinna, född 1924, i sitt arbete som vårdare på ett företag som utför hemtjänst. Tingsrätten anser inte att mannens arbete i detta fall har skapat ett beroendeförhållande, eftersom hans arbete hos kvinnan har varit i mycket begränsad utsträckning och under kort tid. Enligt tingsrättens mening har kvinnan ändå varit i en beroende ställning till mannen, som hjälpt henne med ekonomin och kommit att flytta in hos henne. Mannen har utnyttjat detta beroendeförhållande till att tillgodogöra sig dels en fastighet, dels tillgångar i övrigt. Mannen ska betala skadestånd till kvinnan med drygt 6,6 miljoner kronor.

Mannen frikänns från påståendet att han ska ha gjort sig skyldig till mutbrott eller tagande av muta, eftersom tingsrätten inte anser att det han tillgodogjort sig har samband med hans tidigare anställning som anställd på företaget.

En nämndeman är skiljaktig och anser att mannen ska frias helt. 

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 17 september 2015.

 

Beställa domen

För att beställa domen, ring 08-561 696 02 eller mejla enhet2.attunda.tingsratt@dom.se.

 

Mer information finns på tingsrättens hemsida, www.attundatingsratt.domstol.se. Där finns t.ex. en lista över veckans förhandlingar (dock inte med målnummer eller parternas namn angivna då detta är att bedöma som personuppgift), formulär för att beställa allmänna handlingar samt en sida där rättegångsprocessens fortskridande i en del medialt uppmärksammade mål uppdateras fortlöpande.

Senast ändrad: 2015-08-27

För mer information kontakta:

Lennart Christianson
Rådman
08-561 695 30, lennart.christianson@dom.se

Målnummer:

B 5914-14, Enhet 2