JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål gällande förberedelse till terroristbrott

[2016-04-14] Attunda tingsrätt

Huvudförhandling kommer att påbörjas den 15 april i Attunda tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande förberedelse till terroristbrott.

Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten för säkerhetsmål, har den 7 april 2016 inkommit med stämningsansökan i mål B 546-16 gällande förberedelse till terroristbrott  Den tilltalade har från okänd tidpunkt, i vart fall från den 1 januari till den 8 februari 2016 i Sollentuna, Stockholms län, med uppsåt att utföra eller främja brott skaffat, förvarat, transporterat och sammanställt föremål som är särskilt ägnat att användas såsom hjälpmedel för att åstadkomma en explosion eller detonation med avsikt att bli en martyr.

Huvudförhandlingen

Förhandlingen i B 546-16 kommer att pågå under tre dagar. Huvudförhandlingen är inbokad i tingssal 1 under följande dagar:

  • 15 april kl. 9.00-16.30
  • 20 april kl. 9.00-16.30
  • 25 april kl. 13.00-15.30

Antalet åhörarplatser i tingssal 1 är begränsat till 25 platser och det är därför, av ordnings- och säkerhetsskäl, nödvändigt att reglera tilldelningen av dessa. Närmast anhöriga och polisens utredningspersonal kommer i första hand att tilldelas reserverade platser. Av de åhörarplatser som återstår kommer cirka hälften att vara tillgängliga för medier. Resterande åhörarplatser kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

Platsreservation

Representanter för media som önskar att närvara anmäler sitt intresse för platsreservation genom e-post till reception.attunda.tingsratt@dom.se, märk e-posten ”Platsbokning B 546-16” eller ring receptionen på 08-561 695 57. Observera att platsbokning för media endast kan göras för journalister som har presslegitimation/presskort.

De som inte får reserverade platser måste köa till allmänhetens platser på lika villkor som allmänheten. Representanter för media ska vara beredda att uppvisa presskort i receptionen för att få tillgång till reserverad plats. Reserverad plats hämtas varje förhandlingsdag. Den reserverade plats som inte intas vid huvudförhandlingens början är förfallen och kan övertas av köande allmänhet eller av andra representanter för media. Som huvudregel gäller att en representant per medieföretag kommer att tilldelas reserverade platser.

Tilldelning av åhörarplatser för de som inte tilldelats reserverade platser kommer att ske via ett kösystem. För att få sådan plats kommer utdelning av särskild biljett att ske i receptionen Endast en biljett per person och förhandlingsdag kommer att delas ut.

Huvudförhandlingen förväntas tilldra sig stort intresse, om du vill närvara är det därför viktigt att du kommer i god tid till tingsrätten. Räkna med att det kommer att ta tid att passera säkerhetskontrollen och komma på plats i lokalen. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och dessutom genomsöks väskor, ytterkläder m.m. genom röntgenmaskin.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i tingssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner om medförs in i tingssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i tingssalen. Inte heller mat och dryck får medföras. Rättens ordförande meddelar de ordningsregler som gäller i övrigt.

 

För mer information kontakta:

Målnummer

B 546-16

Allmänna frågor och utfående av handlingar

För allmänna frågor om målet, kontakta Brottmålsenheten vid Attunda tingsrätt. Beställning av handlingar görs i första hand genom e-postbeställning.

brottmalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se

Tfn 08-561 696 01

Teknik

För frågor om ljud- och bildöverföring eller övriga tekniska frågor, kontakta Nuri Yildiz (nuri.yildiz@dom.se, tfn 08-561 695 52) eller Donkai Sato (donkai.sato@dom.se, tfn 08-561 695 55).

Wifi – trådlöst nätverk för parter och journalister

Om du redan har en gällande inloggning vid någon av Sveriges domstolar så fungerar den även på Attunda tingsrätt. Om du saknar inloggning, vänligen kontakta receptionen och ange ditt mobiltelefonnummer för skapa en gästinloggning. Tänk på att göra det i god tid då receptionen har mycket att göra när förhandlingsdagens startar, och särskilt när det är mediala mål.

http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Wifi---tradlost-natverk-for-parter/

Säkerhetsfrågor

Information om säkerhetsfrågor finns på tingsrättens webbplats, http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Sakerhetskontroll/. För ytterligare frågor, kontakta Donkai Sato (donkai.sato@dom.se, tfn 08-561 695 55).

Platsbokning

Representanter för media som önskar att anmäla intresse för att reservera plats gör det genom e-post till reception.attunda.tingsratt@dom.se, märk e-posten ”Platsbokning B 546-16” eller ring receptionen på 08-561 695 57. Läs mer ovan.

Senast ändrad: 2016-04-14

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 546-16