JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål om våldtäkt mot barn i andra hand grovt sexuellt övergrepp mot barn eller försök till dessa brott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och sexuellt ofredande

[2016-01-07] Attunda tingsrätt

Huvudförhandling kommer att påbörjas den 14 januari i Attunda tingsrätt i ett uppmärksammat mål gällande våldtäkt mot barn i andra hand grovt sexuellt övergrepp mot barn eller försök till dessa brott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och sexuellt ofredande i flera fall under 2013-14 i bl.a. Järfälla kommun. Förhandlingen kommer att pågå under 55 dagar.

Norrorts åklagarkammare i Stockholm har under december inkommit med 82 stämningsansökningar gällande våldtäkt mot barn i andra hand grovt sexuellt övergrepp mot barn eller försök till dessa brott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott och sexuellt ofredande.

Huvudförhandlingen

Förhandlingen kommer att pågå under 55 dagar. Det fyra första förhandlingsdagarna kommer förhandlingen äga rum i tingsrättens sal 7. Förhandlingen kommer under sakframställningarna att, om inte annat meddelas, vara öppen för allmänheten och representanter från media. Därefter beräknas övriga förhandlingsdagar att hållas bakom stängda dörrar fram till de sista dagarnas slutanföranden då förhandlingen åter beräknas vara öppen.

Antalet åhörarplatser i tingssal 7 är begränsat till 24 platser och det är därför, av ordnings- och säkerhetsskäl, nödvändigt att reglera tilldelningen av dessa. Häktespersonal och närmast anhöriga till parterna kommer i första hand att tilldelas reserverade platser. Av de åhörarplatser som återstår kommer cirka hälften att vara tillgängliga för medier. Resterande åhörarplatser kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

Platsreservation

Representanter för media som önskar att närvara under sakframställningsdagarna 14, 15, 18 och 20 (reservdag) januari 2016 måste i förväg, dock senast den 11 januari 2016, anmäla intresse genom e-post till attunda.tingsratt@dom.se. Märk e-posten ”Platsbokning B 1687-14”. Ange särskilt vilka förhandlingsdagar som platsbokningen avser. Så snart som möjligt efter den 11:e kommer besked om plats att meddelas. Observera att platsbokning för media endast kan göras för journalister som har presslegitimation/presskort.

De som inte får reserverade platser måste köa till allmänhetens platser på lika villkor som allmänheten. Representanter för media ska vara beredda att uppvisa presskort i receptionen för att få tillgång till reserverad plats. Reserverad plats hämtas varje förhandlingsdag. Den reserverade plats som inte intas vid huvudförhandlingens början är förfallen och kan övertas av köande allmänhet eller av andra representanter för media. Som huvudregel gäller att en representant per medieföretag kommer att tilldelas reserverade platser.

Tilldelning av åhörarplatser för de som inte tilldelats reserverade platser kommer att ske via ett kösystem. För att få sådan plats kommer utdelning av särskild biljett att ske i receptionen Endast en biljett per person och förhandlingsdag kommer att delas ut.

Huvudförhandlingen förväntas tilldra sig stort intresse, om du vill närvara är det därför viktigt att du kommer i god tid till tingsrätten. Räkna med att det kommer att ta tid att passera säkerhetskontrollen och komma på plats i lokalen. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och dessutom genomsöks väskor, ytterkläder m.m. genom röntgenmaskin.

Huvudförhandlingen är inbokad följande dagar

Förhandlingstiden är 9.00-16.30. Reservation för eventuella ändringar i huvudförhandlingsplanen.

Sakframställningar (4 dagar)

 • 14/1/2016
 • 15/1/2016
 • 18/1/2016
 • 20/1/2016 (reservdag)

Övriga förhandlingsdagar

Januari (3 dagar)

 • 25/1/2016
 • 27/1/2016
 • 28/1/2016

Februari (13 dagar)

 • 1/2/2016
 • 4/2/2016
 • 5/2/2016
 • 8/2/2016
 • 10/2/2016
 • 11/2/2016
 • 15/2/2016
 • 18/2/2016
 • 19/2/2016
 • 22/2/2016
 • 24/2/2016
 • 25/2/2016
 • 29/2/2016

Mars (12 dagar)

 • 2/3/2016
 • 3/3/2016
 • 7/3/2016
 • 10/3/2016
 • 11/3/2016
 • 14/3/2016
 • 16/3/2016
 • 17/3/2016
 • 21/3/2016
 • 23/3/2016
 • 30/3/2016
 • 31/3/2016

April (12 dagar)

 • 4/4/2016
 • 6/4/2016
 • 7/4/2016
 • 11/4/2016
 • 14/4/2016
 • 15/4/2016
 • 18/4/2016
 • 20/4/2016
 • 21/4/2016
 • 25/4/2016
 • 28/4/2016
 • 29/4/2016

Maj (8 dagar)

 • 2/5/2016
 • 4/5/2016
 • 9/5/2016
 • 12/5/2016
 • 13/5/2016
 • 16/5/2016
 • 18/5/2016
 • 19/5/2016

Slutanföranden (3 dagar)

 • 23/5/2016
 • 25/5/2016
 • 26/5/2016 (reservdag)

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i tingssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner om medförs in i tingssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Större väskor och skrymmande föremål får av ordnings- och säkerhetsskäl inte medföras in i tingssalen. Inte heller mat och dryck får medföras. Rättens ordförande meddelar de ordningsregler som gäller i övrigt.

Mer information i målet

Tingsrätten kommer att skicka ut ett nytt pressmeddelande om när dom i målet kommer att meddelas eller när det finns annan information om målet. För ytterligare information kan även nedanstående personer kontaktas.

För mer information kontakta:

Målnummer

B 1687-14

Allmänna frågor och utfående av handlingar

För allmänna frågor om målet, kontakta Enhet 6 vid Attunda tingsrätt. Beställning av handlingar görs i första hand genom e-postbeställning.

enhet6.attunda.tingsratt@dom.se

Tfn 08-561 696 06

Teknik

För frågor om ljud- och bildöverföring eller övriga tekniska frågor, kontakta Nuri Yildiz (nuri.yildiz@dom.se, tfn 08-561 695 52) eller Donkai Sato (donkai.sato@dom.se, tfn 08-561 695 55).

Wifi – trådlöst nätverk för parter och journalister

Om du redan har en gällande inloggning vid någon av Sveriges domstolar så fungerar den även på Attunda tingsrätt. Om du saknar inloggning, vänligen kontakta receptionen och ange ditt mobiltelefonnummer för skapa en gästinloggning. Tänk på att göra det i god tid då receptionen har mycket att göra när förhandlingsdagens startar, och särskilt när det är mediala mål.

http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Wifi---tradlost-natverk-for-parter/

Säkerhetsfrågor

Information om säkerhetsfrågor finns på tingsrättens webbplats, http://www.attundatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Sakerhetskontroll/. För ytterligare frågor, kontakta Donkai Sato (donkai.sato@dom.se, tfn 08-561 695 55) eller Azad Ibrahim (azad.ibrahim@dom.se, tfn 08-561 696 92).

Platsbokning

Representanter för media som önskar att närvara under sakframställningsdagarna 14, 15, 18 och 20 (reservdag) januari 2016 måste i förväg, dock senast den 11 januari 2016, anmäla intresse genom e-post till attunda.tingsratt@dom.se. Märk e-posten ”Platsbokning B 1687-14”. Läs mer ovan.

Senast ändrad: 2016-01-07

För mer information kontakta:

Enhet 6
Ungdomsenheten
enhet6.attunda.tingsratt@dom.se, tfn 08-561 696 06

Platsbokning
Läs mer i texten
attunda.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B 1687-14