JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten meddelar frikännande dom i målet med en TV-profil

[2018-06-08] Attunda tingsrätt

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en TV-profil åtalats för våldtäkt. Den påstådda våldtäkten ska ha skett på en fest år 2008 där många personer deltog.

Åtalet har ogillats, vilket innebär att TV-profilen har frikänts. Av domen framgår att tingsrätten anser att den bevisning som har lagts fram från åklagarens sida inte är tillräckligt robust för en fällande dom.

Det aktuella målet vilar i huvudsak på de uppgifter som målsäganden har lämnat. Ett antal vittnen, bl.a. festdeltagare, har också hörts. Vittnena har berättat om vad målsäganden i olika skeden ska ha sagt om händelsen till dem.

- I målet finns särskilda svårigheter, säger chefsrådmannen Klas Reinholdsson som var ordförande. En sådan är att gärningen ska ha inträffat drygt nio år innan den efter polisanmälan började utredas. Risken för felaktiga minnesbilder har därför fått beaktas särskilt och varje uppgift analyseras noga. Slutsatsen blev att åtalet inte var styrkt.

Eftersom åtalet inte bifallits har inte heller något skadestånd dömts ut.

Tingsrättens ledamöter var eniga.

Klas Reinholdsson svarar på frågor på en pressträff kl. 11.00 idag och är därefter tillgänglig för frågor per telefon mellan kl. 11:45 och 13:00, telefon 08-561 695 29.

Senast ändrad: 2018-06-08

För mer information kontakta:

Klas Reinholdsson
Chefsrådman
08-561 695 29 (tillgänglig 11:45-13:00)

Målnummer:

B 11119-17