JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Attunda tingsrätt

Namnet Attunda

Namnet Attunda betyder "åtta hundare" och har sitt ursprung i det gamla germanska ordet "hund" som betyder hundra. Före år 1296 var det landområde som nu är landskapet Uppland uppdelat i tre folkland: Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till vilket Sollentuna hundare hörde. Ordet "hund" betydde i det här sammanhanget ett område som kunde mobilisera etthundra man. Under medeltiden kom hundarets huvuduppgift bli att fungera som tingsdistrikt. Upplandslagens tillkomst på 1300-talet kom sedermera att förena de tre folklanden, Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till en lagsaga.

Attunda tingsrätt

Via en lång följd av reformer bildades, genom en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter den 1 april 2007, en ny tingsrätt, Attunda tingsrätt.

Den 12 april 2010 slogs portarna upp i det nya tingshuset i Sollentuna och de två kansliorterna sammanfördes till en gemensam organisation.

Domsagan

Attunda tingsrätts domsaga består av tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

I rätten representeras kommunerna proportionellt av valda nämndemän. Från och med 1 januari 2016 utökas antalet från 180 till 225 nämndemän knutna till Attunda tingsrätt.
Senast ändrad: 2018-09-18

Domsaga

En domsaga är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål.