JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa allmän handling ur arkivet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. Domstolen gör alltid en kontroll innan en dom lämnas ut så att den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Under semestertider kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga. dubbelexpediering.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191), läs mer.

Fält märkta med * är obligatoriska.

Domstol *
 

Leveranssätt *
 
** Tingsrätten använder säker e-post. Ibland krävs att handlingen skickas med kod (= mobiltelefonnummer och e-postadress behövs för digital leverans)
 

 

 

Återsökning av handlingar

I tingsrättens databas kan tvistemål, konkurser och domstolsärenden återsökas upp till nio år efter avslutandedatum. Brottmål kan återsökas i upp till fem år efter avgörandedatum. Därefter gallras uppgifterna ur databasen enligt förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar.

Före gallring tas vissa uppgifter ut på papper. Dessa uppgifter är sammanställning av dagboksblad, innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister för inkomna mål. Partsregistren omfattar tvistemål, konkurser och domstolsärenden.

Inga partsregister tas ut för brottmål, vilket regleras i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.Senast ändrad: 2017-10-12

Avgifter

Attunda tingsrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter. Läs mer om avgifter under "Avgift för kopior av handlingar".

Äldre arkivhandlingar

Inom Attunda tingsrätts nuvarande domsaga har funnits ett antal olika domstolar och domstolsslag. Många äldre arkiv har därför levererats till arkivmyndighet. Läs vart du ska vända dig för att ta del av dessa handlingar.

Beställa kopior av handlingar i pågående mål

Handlingar i pågående mål förvaras på den enhet vid tingsrätten som handlägger målet och det är dit du vänder dig för att få kopior på dessa. Länk till enheternas mejladresser och direktnummer.

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym när du beställer handlingar rekommenderas att du ringer till tingsrätten, vardagar klockan 8.00-16.30.

Alternativt kan du besöka tingsrätten och beställa fram handlingarna från recpetionen, vardagar klockan 8.00-16.30.

I dessa format kan du få kopior av handlingar

Utöver att handlingar går att få i papperskopior kan domar i vissa mål på begäran expedieras direkt från tingsrättens målhanteringssystem. Denna version av domen saknar underskrift och kan sakna bilagor som stämningsansökan och avräkningsunderlag.

I vissa fall är det möjligt att få domar och andra handlingar som endast finns i pappersform skannade och expedierade via e-post.

E-postleverans

Tingsrätten använder säker e-post.